CHẤN ĐỘNG THÁNG 6: TIỆC TÙNG THẢ GA – ƯU ĐÃI BAO LA