ĐÈN VÀNG, BEEFSTEAK và HỘ CHIẾU TÌNH YÊU

Nếu tiếng đàn trong “Đào, Phở và Piano” ngân vang khát vọng vĩnh cửu của…