Khai tiệc với COMBO BBQ FESTIVAL 799,000/7 MÓN cho 2 – 3 người