COMBO TIẾT KIỆM 6 MÓN – ĐI CÀNG ĐÔNG, GIÁ CÀNG HỜI NGAY TẠI QUẬN 10