[QUẬN 10] Phát hiện bít tết Mỹ 150gr chỉ 175K, FREE 1 sốt và 1 món ăn kèm

Chẳng cần điều kiện áp dụng mà còn được GIẢM THÊM 5% trên tổng hóa…